mokyklos nuotrauka
mokykla2

Naujienos

 

MARCINKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA 

 

SVARBI INFORMACIJA!

 

ŠMSM patvirtino, kai dėl viruso pavojingų, būtinų vaikų atostogų ir taip stabdomas ugdymo procesas.

Keičiasi pavasario atostogų laikas, kurio autobusas  kovo 16 - 27 d.

Kadangi ugdymo proceso stabdomas, atsižvelgiant į privalomas vaikų atostogas (nustatomas infekcijos plitimo ribojantis režimas), kaip galima gauti socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymus. Plačiau komentuoja SADM. https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka- uždaryti-tevams-su-mazais-vaikais-laikinai-sustabdzius-ugdymo-procesa

Namų mokymas nėra vykdomas, nes nėra mokinių atostogų.

Informaciją pildysime.

 

COVID-19

Švietimo, mokslo ir sporto ministrų nuolat vykstantys ESOK posėdžiai.

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerija rasite čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvienos dienos informacijos atnaujinimas Užkrečiamų ligų ir AIDS centras yra čia: http://www.ulac.lt/

 

ŠMSM žiūrėti į esamą nuorodą: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS DĖL MOKYKLOS LIKVIDAVIMO

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 1 punktu, 2.108 straipsnių, Lietuvos Respublikos švietimo sistemos 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių, „Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų“ 4 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 straipsniai punktais, 15 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 16 straipsnio Mokyklų, vykdančių formaliųjų švietimo programų, tinklo sukūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdymo formaliųjų švietimo programų, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punkto ir atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-VIII-262 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu likviduoti Varėnos r. Marcinkonių pagrindinė mokykla ir jos nutraukimas iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
 
Likviduojamo juridinio asmens:
Pavadinimas - Varėnos r. Marcinkonių pagrindinė mokykla;
Teisinė forma - biudžetinė įstaiga;
Buveinė - Miškininkų g. 53, Marcinkonių kaimas, 65303 Varėnos r .;
Kodas - 190109281; 
Registrai, kurių kaupiami ir saugūs duomenys - Juridinių asmenų registrai;
 
Likvidatorius - Jonas Žieminykas;
Įgaliojimų pradžia - 2020 m. kovo 3 d., įgaliojimų pabaiga - pateikimas Juridinių asmenų registrui
likviduojamos biudžetinės įstaigos, turinčios likvidumą, biudžetinės įstaigos, išregistruotos.
 
 
 
 
 

Pamokų laikas

1.   8.30 - 9.15

2.   9.25-10.10

3. 10.20-11.05

4. 11.25-12.10

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

Naudingos nuorodos

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „epilietis“