mokyklos nuotrauka
mokykla2

2018 m. III ketvirtis. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal esamus etatus:

Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

Dirbančiųjų

skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užm.

Direktorius

1

1

*

Direktoriaus paaduotoja. ugdymui.

0,25

1

*

Socialinis pedagogas

0,25

1

*

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0,61

1

*

Bibliotekininkas

0,75

1

*

Inžinierius kompiuterių priežiūrai

0,25

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

*

Raštvedys

0,75

2

198

Darbininkas

1,2

2

240

Vyresnysis virėjas

1

1

*

Virėjas

0,75

2

157

Valytojas

4,2

6

280

Pailgintos darbo  dienos grupės auklėtojas

1

2

293

Vairuotojas

1

1

*

Mokytojai

 6,85

13

486

 

Pamokų laikas

1.   8.30 - 9.15

2.   9.25-10.10

3. 10.20-11.05

4. 11.25-12.10

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

Naudingos nuorodos

 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „epilietis“